Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Друк

   На виконання пункту 5 Прикінцевих положень Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 року № 2148-VIII постановою Кабінету Міністрів України № 1098 від 27 грудня 2017 року затверджено Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

       Вказана Постанова набирає чинності з дня її опублікування (18.01.2018 року) та застосовується з 1 січня 2018 року.

       Постановою передбачено надання в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня  2020 року  непрацюючим особам,  які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та не набули права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за наявності страхового стажу не менше 15 років, призначається тимчасова державна соціальна допомога.

 

       Допомога призначається органами соціального захисту населення з урахуванням майнового стану особи та перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану і виплачується до досягнення особою віку, з якого вона набуває права на пенсійну виплату.

       Одиноким особам, які не мають інших джерел існування, тимчасова допомога призначається з урахуванням їх майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується таким особам до досягнення віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.

      Довідка про наявний страховий стаж (за затвердженою формою) видається органами Пенсійного фонду України за заявою особи.

       Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.     

      Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку.

      У разі, якщо звернення за допомогою відбулося пізніше ніж через три місяці після досягнення встановленого віку, то з дня звернення за допомогою. Днем звернення вважається день реєстрації органом соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами. 

       Крім того, на призначення тимчасової допомоги мають право засуджені (особи, які тримаються під вартою) за місцем відбування особою покарання (тримання під вартою).

       Особа, яка під час відбування покарання (особа, яка тримається під вартою) набула права на тимчасову допомогу, подає адміністрації установи виконання покарань (слідчого ізолятора) клопотання щодо забезпечення створення необхідних умов для призначення їй тимчасової допомоги за місцезнаходженням такої установи (слідчого ізолятора), зокрема щодо виклику представників органів соціального захисту населення та офіційного приймання ними в установленому порядку відповідних документів.

       Адміністрація установи виконання покарань (слідчого ізолятора) не більш як протягом 30 днів з дати реєстрації клопотання особи, яка набула право на тимчасову допомогу під час відбування покарання (тримання під вартою), забезпечує зустріч такої особи з представником органу соціального захисту населення та сприяє належному оформленню і поданню нею відповідних документів або забезпечує створення умов для оформлення і подання необхідних документів через її представника.

       Особа, якій до відбування покарання (тримання під вартою) було призначено тимчасову допомогу, продовжує її отримувати.

       Контроль за правильністю призначення і виплати тимчасової допомоги здійснює орган соціального захисту населення, у тому числі через соціальних інспекторів.

       Органи соціального захисту населення мають право робити запити і в строк до 15 календарних днів з дати надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від особи, яка звертається за призначенням тимчасової допомоги.

       Для перевірки даних про дохід (відсутність доходу) використовуються відомості ДФС із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

       Одночасно звертаємо увагу, що пунктом 12 Порядку визначені випадки коли тимчасова допомога не призначається.

       За наявності обставин, передбачених в абзацах четвертому — шостому цього пункту, тимчасова допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень утворених ним комісій, якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю.

        Рішення про призначення тимчасової допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Wednesday the 23rd. Joomla Template Creator. Подільська районна у м. Полтаві рада
Copyright 2012

©