Про внесення змін Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII « Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»

Друк

Інформація про внесення змін Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII « Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Зміни які набувають законної сили з 01.01.2015 року

 

До якого пункту

(часини) внесено зміни

Пільга

Розміри виплат

Стаття 21 «Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2»

пункт 2 частини першої

Відмінено першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок учасників ліквідації наслідків аварії на Ч АЕС та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії

 

Стаття 22 Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3 »

 

пункт 2 і 13 статті 22 частини першої

Відмінено першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок для (учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалих 3 категорії

 

 

 

Стаття 30 «Пільги та компенсації постраждалим дітям та їх батькам»

пункт 1

Відмінено повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

Відповідно до вказаного пункту проводилося:

  • відшкодування батьківської плати за перебування дітей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в дошкільних навчальних закладах;

  • виплата щомісячної компенсації на дітей постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи до вступу їх до школи, але не старше 8 років розмірах встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Виплата проводилася пропорційно дням відвідування та невідвідування а саме:

за дні відвідування :

до 3 років -13,5 грн.

від 3 до 8 років – 26,5 грн.

за дні невідвідування :

до 3 років – 49,0 грн.;

від 3 до вступу до школи – 72,5 грн.

пункт 5

Відмінено щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення та відпочинок

пункт 6

Відмінено щомісячну виплату в порядку та розмірах , встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері, має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2,

Відповідно до вказаного пункту виплата проводилося в розмірах встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на кожну дитину шкільного віку, яка перебувала в обліковому складі загальноосвітнього навчального закладу з і народжена від батьків 1 або 2 категорії.

Розмір на місяць складав 16,5 грн.

пункт 8

Відмінено щомісячну виплату в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо вказана дитина не перебуває на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття дитини на такий диспансерний облік визначається лікарською консультаційною комісією

Відповідно до вказаного пункту виплата проводилося в розмірах встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на кожну дитину шкільного віку з числа дітей-інвалідів, та дітей, батьки яких стали інвалідами 1 та 2 групи інвалідності. Виплата здійснювалася в розмірі 32,0 грн. на місяць

Пункт 12

Відмінено щомісячну виплату грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (утому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;

У 2014 році виплата проводилася в розмірах визначених органами місцевого самоврядування, згідно з наказом Мінсоцполітики на відповідний рік «Про встановлення розмірів харчування громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи»

статтю 48 викласти у такій редакції

Внесено зміни до статті щодо проведення виплат в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»:

 

Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям за втрату годувальника.

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого, щорічна допомога на оздоровлення виплачується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»;

 

Відмінено проведення виплат в розмірах від мінімальної заробітної плати:

 

одноразову компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, виплачується в таких розмірах, а саме:

- інвалідам I групи - 60 мінімальних заробітних плат;

- інвалідам II групи - 45 мінімальних заробітних плат;

- інвалідам III групи - 30 мінімальних заробітних плат;

- дітям-інвалідам - 10 мінімальних заробітних плат;

-сім'ям, які втратили годувальника, - 60 мінімальних заробітних плат;

- батькам померлого - 30 мінімальних заробітних плат. Щорічна допомога на оздоровлення виплачується в таких розмірах:

- інвалідам I і II групи – 5 мінімальних заробітних плат;

- інвалідам III групи, дітям-інвалідам - 4 мінімальні заробітні плати;

- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії - 5 мінімальних заробітних плат;

- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії - 3 мінімальні заробітні плати;

- кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, - 3 мінімальні заробітні плати;

- евакуйованим із зони відчуження у 1986 році,

включаючи дітей, - 3 мінімальні заробітні плати.

Розмір мінімальної заробітної плати

визначається на момент виплати

На даний час виплата зазначених компенсацій проводиться:

в розмірах визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 №562 « Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи» для :

 

1 категорії

І група. – 120,0 грн.

ІІ група.– 120,0 грн.

ІІІ група. 90,0 грн

2 категорія

100,0 грн.

3 категорії

75,0 грн.

дітям-інвалідам Чорнобиля

90,0 грн.

дітям, які втратили годувальника, внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

75,0 грн.

 

 

Виплати сім’ям за втрату годувальника здійснюються в розмірах визначених постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 649: «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в розмірах:

 

сім’ї, що втратила годувальника

7586,0 грн.

батькам померлого годувальника

 

3792,0 грн.

 

Одноразова компенсація за встановлення групи інвалідності здійснюється в розмірах визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 836 « Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

1 категорія

1 група інвалідності

379,3 грн.

1 категорія

ІІ група інвалідності

284,4 грн.

1 категорія

ІІІ група інвалідності

189,6 грн.

 

 

статтю 50 викласти у такій редакції:

 

Відмінено проведення виплат в розмірах встановлених від мінімальної заробітної плати .

 

Внесено зміни щодо проведення виплат в розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України:

«Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»;

Виплата здійснюється через Пенсійний фонд

статтю 51 викласти у такій редакції:

 

Відмінено проведення виплат в розмірах встановлених від мінімальної заробітної плати .

 

Внесено зміни щодо проведення виплат в розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України :

Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»;

Виплата здійснюється через Пенсійний фонд

статтю 53 викласти у такій редакції:

 

Відмінено проведення виплат в розмірах встановлених від мінімальної заробітної плати .

 

Внесено зміни щодо проведення виплат в розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України:

«Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»;

Виплата здійснюється через Пенсійний фонд

статтю 54 викласти у такій редакції:

 

Відмінено проведення виплат в розмірах встановлених від мінімальної заробітної плати .

 

Внесено зміни щодо проведення виплат в розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України :

«Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань»;

 

Виплата здійснюється через Пенсійний фонд

статтю 60 викласти у такій редакції:

 

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України».

 

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватись й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України.

 

 

Зміни які набувають законної сили з 01.06.2015 року

  

пункт 3

статті 30

Вилучення пільги щодо безплатного проїзду у межах України на всіх видах транспорту (крім таксі) дитині постраждалій від наслідків Чорнобильської катастрофи та особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та назад (за направленням медичних закладів), з правом позачергового придбання квитків

 

Зміни які набувають законної сили з 01.07.2015 року

 

Стаття 30 «Компенсації та пільги постраждалим дітям та їх батькам»

Доповнити статтю30 частиною

Частиною сьомою стосовно пільг передбачених:

пунктом 4 частини першої,

пунктом 8 частини третьої

пунктом 9 частини третьої

Надання пільг дітям постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, здійснюється за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

 

50-процентна знижка за користування житлом (квартирна плата), телефоном, сім’ї, що має дитину інваліда надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

 

Встановлення телефону з оплатою 50 процентів вартості його встановлення сім’ї, що має дитину-інваліда надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

 

Стаття 22 Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Доповнено статтю 22

частиною третьою

 

Надання пільг громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесеним до 3 категорії на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безплатне позачергове зубопротезування здійснюється за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

 

Надання 50-процентна знижка плати за користування житлом та комунальними послугами дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3 за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

В області проживає 5771 особа 3 категорії, яка має право на пільгу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисні веб-посилання

Thursday the 23rd. Joomla Template Creator. Подільська районна у м. Полтаві рада
Copyright 2012

©