Поради щодо пошуку роботи особам з обмеженими фізичними можливостями

Якщо Ваші фізичні можливості обмежені, Ви маєте складнощі з вибором професії або працевлаштуванням, - радимо звернутися до державної служби зайнятості. Це допоможе Вам у вірному професійному виборі та зробить Ваш пошук роботи успішним.

Скористайтеся порадами фахівців щодо пошуку роботи! Фахівці державної служби зайнятості допоможуть Вам знайти роботу з урахуванням Ваших професійних навичок, кваліфікації, знань.

Якщо Ви обираєте роботу за вподобою, визначтесь:

 • Яка саме робота Вас цікавить?
 • Ви хочете працювати?
 • Які знання, вміння та стан здоров’я потрібні для цього?
 • Які з них Ви маєте?
 • Де Ви можете набути додаткових професійних навичок?
 • Чи зможете Ви потім працевлаштуватись за обраною професією?
 • Хто надасть Вам допомогу в пошуку роботи?

Якщо Ви хочете працевлаштуватися за професією, що має попит на ринку праці, з’ясуйте:

 • Представники яких професій зараз потрібні?
 • Де можна працевлаштуватися за обраною професією?
 • Які знання, вміння та стан здоров’я необхідно мати для роботи за професією, що Ви обираєте?
 • Де можна набути потрібних професійних знань та вмінь?

Якщо Ви шукаєте роботу за станом здоров’я, проаналізуйте:

 • Яку роботу Ви можете виконувати?
 • Чи зможете Ви працевлаштуватись за обраною роботою?

У центрах зайнятості Вам допоможуть:

 • підібрати підходяще місце роботи;
 • ознайомитися з особливостями трудового законодавства;
 • вибрати професію відповідно до особистих нахилів, здібностей та з урахуванням рекомендацій МСЕК;
 • оволодіти технікою пошуку роботи та самопрезентації;
 • набути навичок роботи на комп’ютері.

Служба зайнятості сприятиме Вам в опануванні додаткових професійних навичок або здобутті нової професії.

За потреби, скористайтеся послугами безкоштовної інформаційно-довідкової інтерактивної багатоканальної телефонної системи державної служби зайнятості 8-800-50-50-600 та Інтернет-сторінками www.dcz.gov.ua, www.trud.gov.ua.


За додатковими роз’ясненнями пропонуємо звертатися до Полтавського міського центру зайнятості (м. Полтава, вул. Леніна, 91, тел. 57-01-82, 57-01-74) та до Управління праці та соціального захисту населення виконкому Ленінської районної у м. Полтаві ради (м. Полтава, вул. Пролетарська, 39, кім. 409 або за тел. 7-80-35).

Успіхів Вам у пошуках роботи, зоряних перспектив, цікавих вражень, матеріального благополуччя і душевної рівноваги!

Порядок фінансування виплат по частковому безробіттю

Наказом Мінпраці від 07.02.2009р. № 45 затверджено Порядок фінансування виплат по частковому безробіттю. Для використання в практичній роботі надаються роз’яснення найбільш поширених випадків, які виникають у зв’язку з тимчасовим припиненням виробництва, та надання соціальних послуг по частковому безробіттю, а саме:

 • Визначення понять «простій» та часткове безробіття» та їх застосування в Порядку.
 • Чи виділяються кошти підприємствам, в яких простій настав до дати набрання чинності Порядком?
 • Що слід розуміти під тимчасовим припиненням виробництва з причин структурного характеру?
 • Якими актами органів державної влади відповідно до пункту 2.6. Порядку можуть бути підтверджені причини тимчасового припинення виробництва?
 • Яким чином підтверджувати підприємствам таку причину тимчасового припинення виробництва, як фінансова криза?
 • Чи виділяються кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю виключно підприємствам, чи можуть також надаватись іншим організаційним формам господарювання ( установам, організаціям )? Яким документом повинна бути підтверджена організаційна форма господарювання підприємства?
 • Що означають у контексті Порядку поняття «виробництво», цех, дільниця із замкнутим циклом виробництва?
 • Чи поширюється дія Порядку на працівників таких підрозділів підприємства, як бухгалтерія, конструкторські підрозділи тощо?
 • Чи можуть виділятися кошти підприємствам, які до моменту настання часткового безробіття були збитковими?

Чи надаються кошти на виплату допомоги по частковому безробіттю підприємствам, які знаходяться у стані злиття, приєднання, поділу, перетворення, викликаними наслідками впливу фінансової кризи?

Охорона праці. З чого почати?

Для організації роботи служби охорони праці необхідно:

 1. Пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці ( Цього вимагає п.1.6. Типового положення про службу охорони праці»: « Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки»)
 2. Опрацювати та затвердити у керівника підприємства :
  • Положення про службу охорони праці. ( Цього вимагає п.1.2. «Типового положення про службу охорони праці» « На основі Типового положення про службу охорони праці з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці»)
  • Посадову інструкцію на кожного працівника служби охорони праці. ( Цього вимагає п.6. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників»: «Згідно з вимогами чинного законодавства України і на основі Довідника роботодавець розробляє і затверджує посадові інструкції для керівників, професіоналів та фахівців, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки , функції, права, відповідальність працівників цих груп.»)
 3. Скласти та затвердити у керівника підприємства перелік нормативно-правових актів , що поширюються на ті види економічної діяльності, що здійснюються на вашому підприємстві. Для цього необхідно придбати Державний реєстр нормативно - правових актів з охорони праці, реєстр з пожежної нормативно - правових актів з пожежної безпеки та промислової санітарії. ( Це передбачено п.3.11. Типового положення про службу охорони праці, яким на службу охорони праці покладено організацію забезпечення підрозділів нормативно - правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань»)
 4. Надрукувати собі необхідну кількість бланків припису форми 1-ОП ( Ця форма передбачена додатком до Типового положення про службу охорони праці)
 5. Придбати або надрукувати собі бланки актів форми Н-5, форми Н-1, форми НПВ ( Це передбачено Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві)
 6. Ознайомитися зі структурними підрозділами підприємства, скласти план роботи на квартал та затвердити його у керівника підприємства.

Для організації роботи з охорони праці підприємства необхідно:

 1. Опрацювати:
  • Положення про систему управління охороною праці ( Цього вимагає ст..13 ЗУ «Про охорону праці» роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці»)
  • Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці. (Цього вимагає п.3.2 « Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці» На підприємствах на основі типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці». В цьому положенні повинно бути визначено де проводиться :
   • вступний інструктаж ( кабінет охорони праці або спеціальному приміщенні для цього обладнано п.6.3 Типового положення)
   • позаплановий інструктаж ( на робочому місці або в кабінеті з охорони праці п.6.6Типового положення)
  • Перелік робіт підвищеної небезпеки для отримання дозволу на виконання таких робіт та переліку машин, механізмів та устаткування для отримання дозволу на експлуатацію. (Цього вимагає п.3 « Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затв. постановою КМУ від 15.10.2003 р. №1631 «Суб’єкт господарської діяльності , який має намір розпочати(продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки( далі –об’єкт) за переліками згідно з додатками 1і2 чи проводити навчання працівників з питань охорони праці інших суб’єктів господарської діяльності, професійну підготовку , перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, повинен одержати відповідний дозвіл Держнагляд-охоронпраці або його територіального органу)
  • Перелік робіт підвищеної небезпеки для ведення яких необхідне проведення щорічної перевірки знань з охорони праці , ( з позначенням професій та структурних підрозділів) (Цього вимагає п.4.1 « Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці», затв. наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. №15 « Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затв. наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94р. № 263/121)
  • Перелік професій, посад та видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці. (Цього вимагає п.4.3.2 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» : «Інструкції , що діють на підприємстві, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів. Цей перелік , а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професій, впровадження нових видів робіт чи професій затверджуються роботодавцем і розсилаються в усі структурні підрозділи підприємства»
  • Програми навчання ІТР та робочих ,які виконують роботи підвищеної небезпеки (Цього вимагає п.2.3 « Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці»: «Зміст та обсяг предмета «охорона праці» для підготовки , перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників , які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, визначаються типовим навчальним планом і типовою навчальною програмою з предмета «охорона праці» )
  • План- графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. (Цього вимагає п.3.2 « Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці»: «На підприємствах… формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники»
  • Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників або екзаменаційних білетів (Цього вимагає п.3.12« Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці»: « Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників , з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем», та п.3.13. : «Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит»
  • Наказ про призначення постійно діючої екзаменаційної комісії з охорони праці. (Цього вимагає п.3.10« Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці» : «Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці( далі комісія) підприємства, склад якої затверджується наказом керівника»…)
  • Програму та тривалість вступного інструктажу (Цього вимагає п.6.3« Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці»: «Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства»
  • Перелік професій працівників, звільнених від повторного інструктажу з охорони праці ( за необхідністю). (Цього вимагає п. 6.11. « Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці»: « Перелік професій та посад працівників , які звільняються від повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов’язана з безпосереднім обслуговуванням об’єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів, тощо»)
 2. Організувати розробку:
  • Інструкцій з охорони праці відповідно до Переліку необхідних інструкцій з охорони праці. ( Перший примірник інструкції з охорони праці повинен зберігатися у службі охорони праці, якщо інше не передбачено діючою на підприємстві системою управління якістю).
  • Переліку професій працівників, списку працівників, які підлягають медичним оглядам та плану-графіка проведення періодичних медичних оглядів( Це передбачено п.3.12. « Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці»: « Участь у складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди»). Регулюється пунктами п.2.9. , 2.17., 3.1.,3.3 .,4.3.2., « Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007р. №246.
 3. Завести :
  • Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці. ( Цього вимагає п. 5.1 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» : «Інструкції, які вводяться в дію на даному підприємстві, реєструються службою охорони праці в журналі реєстрації…»)
  • Журнал обліку видачі інструкцій ( Цього вимагає п.5.3. «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» : «Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства проводиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій»)
  • Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці ( Цього вимагає п.п.6.3. « Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці » : « Запис про проведення вступного інструктажу з питань охорони праці , який зберігається службою охорони праці або працівником , що відповідає за проведення вступного інструктажу , а також у наказу про прийняття працівника на роботу»).
 4. Отримати дані від відповідних служб підприємства щодо фінансування витрат на охорону праці за минулий рік. ( Цього вимагає ст..19 Закону України «Про охорону праці» : « Для підприємств, незалежно від форм власності , або фізичних осіб, які використовують найману працю , витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції». На підприємствах , що утримуються за рахунок бюджету, витрати на охорону праці передбачаються в державному або місцевому бюджетах і становлять не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці).
 5. Визначити кількість необхідних засобів наочної агітації, знаків безпеки.

Придбати необхідні нормативно-правові акти, плакати з охорони праці та знаки безпеки. 

Перелік підприємств на яких напрацьовано досвід роботи з питань професійного навчання працівників

Перелік підприємств, на яких напрацьовано досвід роботи з питань професійного навчання працівників
(за даними регіональних управлінь праці та зайнятості населення)

Досвід організації професійного навчання працівників на виробництві

 • Волинська область
  • ВАТ ’’Луцький автомобільний завод’’;
 • Дніпропетровська область
  • ВАТ ’’Південний гірничо-збагачувальний комбінат’’;
  • ВАТ ’’Арселор Міттал Кривий Ріг’’;
  • ВАТ ’’Криворізький залізорудний комбінат’’;
  • ВАТ ’’Криворізький турбінний завод ’’Констар’’;
  • ВАТ ’’Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського’’;
  • Філія Вільно гірського гірничо-металургійного комбінату;
  • ЗАТ ’’Кримський ТИТАН’’;
 • Житомирська область
  • Філія ’’Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат’’ ЗАТ ’’Кримський титан’’;
 • Закарпатська область
  • Залізнична станція смт. Батьово;
 • Запорізька область
  • У області функціонує асоціація фахівців з питань професійного навчання на виробництві ’’Ресурс’’
  • ВАТ ’’Запоріжсталь’’;
  • ВАТ ’’Дніпроспецсталь’’;
  • ВАТ ’’Мотор січ’’;
  • ЗАТ ’’АвтоЗАЗ’’;
 • Київська область
  • ДП ’’МА-Бориспіль’’;
  • ЗАТ ’’Альба-Україна’’;
  • РСП ’’Київцентраеро’’;
  • ДПП ’’ІАS-Бориспіль’’;
  • ВАТ ’’Лантманнен Аксп’’;
  • ЗАТ ’’ПентоПак’’;
 • Кіровоградська область
  • ВАТ ’’Червона зірка ’’;
  • Олександрійська філія ЗАТ ’’Енерговугілля ’’;
 • Луганська область
  • ДП ’’Хімічний завод ’’Південний’’;
 • Львівська область
  • ВАТ ’’Меблевий комбінат ’’Стрий’’;
  • ВАТ ’’Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання’’;
 • Миколаївська область
  • ДП науково-виробничий комплекс газотурбобудування ’’Зоря’’-’’Машпроект’’;
  • Державна акціонерна холдингова компанія ’’Чорноморський суднобудівний завод’’;
  • ДП ’’Суднобудівний завод ім.61 комунара’’;
  • ВАТ ’’Дамен Шипярдс Океан’’;
 • Одеська область
  • ВАТ ’’Одесакабель’’;
  • ВАТ ’’ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ’’;
  • КП ’’Одеськміськелектротранс’’;
  • ВАТ ’’Одеса-Авто’’;
  • ДП ’’Морський торгівельний порт ’’Южний’’;
 • Полтавська область
  • ВАТ ’’Кременчуцький колісний завод’’;
  • ВАТ ’’Карлівський машинобудівний завод’’;
 • Рівненська область
  • ВАТ ’’Рівнеазот’’;
 • Сумська область
  • КП ’’ШКЗ ’’Імпульс’’;
  • КП ’’ШКЗ ’’Зірка’’;
  • ТОВ ’’Мотордеталь-Конотоп’’;
 • Тернопільська область
  • Заліщицьке управління з експлуатації газового господарства
  • ВАТ ’’Тернопільгаз’’;
 • Харківська область
  • ВАТ ’’Харківський верстатобудівний завод’’;
  • ВАТ АК ’’Харківобленерго’’;
  • ВАТ завод ’’Південкабель’’;
  • ВАТ ’’Харківміськгаз’’
 • Черкаська область
  • ВАТ ’’Азот’’;
  • ВАТ ’’Науково-виробниче підприємство ’’Смілянський електромеханічний завод’’;
  • Полянський завод запасних частин ВАТ ’’Метровагонмаш’’;
 • Чернівецька область
  • ’’Чернівціобленерго’’
  • ТОВ ВКТ ’’Арго’’
 • Чернігівська область
  • ВАТ ’’Чернігівське Хімволокно’’;
  • ЗАТ ’’Камвольно-суконна компанія ’’Чексіл’’;
 • м. Київ
  • АТ ’’Холдингова компанія ’’Київміськбуд’’;
  • ДП ’’УАТП ’’Хорів-АВІА’’;
  • КП КОФ ’’Київська фармацевтична фабрика’’;
 • м. Севастополь
  • ВАТ ’’Севастопольський морський завод’’;
  • ТОВ ’’Інкерманський завод марочних вин’’;

Досвід застосування інноваційних форм і методів навчання

 • ЗАТ ’’Новокраматорський машинобудівний завод’’ (Донецька обл.);
 • ВАТ ’’Донецьмісьгаз’’ (Донецька обл.);
 • ТОВ ’’Інкерманський завод марочних вин’’ (м. Севастополь);
 • ВАТ ’’Луцький автомобільний завод’’ (Волинська обл.);

Досвід оцінки якості персоналу

 • ЗАТ ’’Новокраматорський машинобудівний завод’’ (Донецька обл.);

Досвід навчально-методичного, інформаційного забезпечення професійного навчання на виробництві

 • ЗАТ ’’Новокраматорський машинобудівний завод’’ (Донецька обл.);
 • ВАТ ’’Запоріжсталь’’ (Запоріжська обл.);
 • Філія ’’Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат’’ ЗАТ ’’Кримський титан’’ (Житомирська обл.);

Досвід удосконалення навчально-матеріальної бази

 • ЗАТ ’’Новокраматорський машинобудівний завод’’ (Донецька обл.);
 • ВАТ ’’Луцький автомобільний завод’’ (Волинська обл.);
 • ВАТ ’’МК ’’Азовсталь’’;

Досвід стимулювання працівників до підвищення професійного рівня

 • ЗАТ ’’Новокраматорський машинобудівний завод’’ (Донецька обл.);
 • ’’Чернівціобленерго’’ (Чернівецька обл.);

Досвід співпраці з навчальними закладами

 • ЗАТ ’’Новокраматорський машинобудівний завод’’ (Донецька обл.);
 • ВАТ ’’Київський завод ’’Радар’’ (м. Київ);
 • Філія ’’Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат’’ ЗАТ ’’Кримський титан’’ (Житомирська обл.);
 • ОАО ’’Запорожсталь’’ (Запорізька обл.);
 • ДП науково-виробничий комплекс газотурбобудування ’’Зоря’’-’’Машпроект’’ (Миколаївська обл.);
 • Державна акціонерна холдингова компанія ’’Чорноморський суднобудівний завод’’ (Миколаївська обл.);

Досвід організації наставництва

 • ДП науково-виробничий комплекс газотурбобудування ’’Зоря’’-’’Машпроект’’ (Миколаївська обл.);

ТОВ ’’Інкерманський завод марочних вин’’ (м. Севастополь). 

Першочергові заходи щодо запобігання випадкам травматизму

Шановний роботодавцю!

Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтаві ради доводить до Вашого відома, що для створення безпечних умов праці, запобігання випадкам травматизму у відповідності з Законом України «Про охорону праці» та іншими підзаконними актами, роботодавець повинен першочергово:

 1. До початку роботи пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці  (ст. 18 ЗУ «Про охорону праці»)  - Міжгалузевий навчально-консультаційний центр, м. Полтава, пров. Міщенко, 2 т. 2-78-12                                -  Еспертно-технічний центр Держпромгірнагляду , м. Полтава , вул.  Харківське шосе, 5, т.615-135                     -  Навчально-консультаційний центр, м. Полтава, вул. Шевченка,52 т. 56-48-97, 50-95-54

   

 2. Одержати дозвіл від органів Держпромгірнагляду у разі початку (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки чи проведення навчання працівників з питань охорони праці інших суб’єктів підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки. (Постанова КМУ від 15.10.2003р №1631 «Положення про порядок видачі дозволів комітетом по нагляду за ОП »)

 3. -Територіальне управління Держпромгірнагляду в Полтавській області м. Полтава, вул.  Пушкіна,119 тел. 2-58-66, для отримання дозволу мати висновок експертизи (Еспертно-технічний центр Держпромгірнагляду, м. Полтава , вул.  Харківське шосе, 5, т. 612-647)
 4. При наявності шкідливих та небезпечних умов праці проінформувати під розписку про це громадянина при укладенні трудового договору, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров′я та про його права та пільги і компенсації (ст.7 ЗУ «Про охорону праці»).
 5. Зареєструвати всіх працівників у відділенні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Полтаві (ст.5 ЗУ «Про охорону праці»).
  - м. Полтава, вул. Автобазівська,2/9, корп.№16, т.63-73-01.
 6. Створити нормативну базу підприємства з питань охорони праці і на її основі організувати навчання, інструктажі та перевірку знань працівників. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці, забороняється ( ст.13,18 ЗУ Про охорону праці», наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).
 7. Забезпечити функціонування системи управління охороною праці на підприємстві. Затвердити інструкції про права, обов’язки і відповідальність посадових осіб по вирішенню конкретних питань з охорони праці (ст.13 ЗУ «Про охорону праці»). Створити службу охорони праці або покласти ці обов’язки на працівника в порядку сумісництва при чисельності до 50 осіб (ст.15 ЗУ «Про охорону праці»).

Обов’язково ознайомити під розпис найманих працівників про умови праці. Довідки та консультації з питань охорони праці можна одержати у:
відділі охорони праці Полтавського міськвиконкому: 36000, м. Полтава, вул.  Соборності, 36, кім.143, тел. 56-48-28;
служба охорони праці виконкому Подільської районної ради: 36022. м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 39, кім. 409 тел. 7-80-35

Праця та соціально-трудові відносини

Аналіз виробничого травматизму по підприємствах Ленінського району за 1 півріччя 2009-2010 роках 

 

Рівень виробничого травматизму по підприємствах Ленінського району за І квартал 2009-2010 роках 

 

Першочергові заходи щодо запобігання випадкам травматизму у відповідності з Законом України «Про охорону праці»

 

 

Рівень виробничого травматизму по підприємствах Ленінського району за 2008-2009 роки. 

Основними причинами нещасних випадків на виробництві у 2008-2009 роках є: невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу.

 

Перелік підприємств на яких напрацьовано досвід роботи з питань професійного навчання працівників

 

Охорона праці. З чого почати?

Рекомендації для працівників служб охорони праці та інженерів з охорони праці підприємств.

 

Інформація про міжрегіональні навчальні заклади.

Перелік установ професійної реабілітації інвалідів, що функціонують при органах праці та соціального захисту населення

 

Порядок фінансування виплат по частковому безробіттю

Міністерство праці та соціальної політики України своїм наказом від 07.02.2009 № 45 затвердило Порядок фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю...

 

Поради щодо пошуку роботи особам з обмеженими фізичними можливостями

Фахівці державної служби зайнятості допоможуть Вам знайти роботу з урахуванням Ваших професійних навичок, кваліфікації, знань.

 

Корисні веб-посилання

Sunday the 28th. Joomla Template Creator. Подільська районна у м. Полтаві рада
Copyright 2012

©